📎 คลิปหนีบกระดาษ

คัดลอก / วาง

คลิกที่ไอคอนเพื่อคัดลอกไปที่คลิปบอร์ด ▼

ความหมาย

Appleคลิปหนีบกระดาษ
Googleคลิปหนีบกระดาษ
Twitterคลิปหนีบกระดาษ
Unicodeคลิปหนีบกระดาษ
คำพ้องความหมายคลิป
หมวดหมู่สิ่ง | สำนักงาน

ภาพ

คลิปหนีบกระดาษ อีโมจิ
emoji unicode ความหมาย
📎 1F4CE คลิปหนีบกระดาษ
🖇️1F587 FE0Fคลิปหนีบกระดาษคู่, Linked paperclips, คลิปหนีบกระดาษที่คล้องกัน หรือ คลิปหนีบกระดาษต่อกันหลายอัน
🖇1F587 (*)