ขนาดที่แท้จริงของ N Battery

  • ความสูง:30.2mm (1.19นิ้ว)
  • ความกว้าง:12.0mm (0.47นิ้ว)
{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  N Battery