ขนาดที่แท้จริงของ AA Battery

  • ความสูง:50.5mm (1.99นิ้ว)
  • ความกว้าง:14.5mm (0.57นิ้ว)
{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  AA Battery