ตรวจสอบขนาดจริง

แสดงขนาดภาพที่เกิดขึ้นจริง

ฉลาก: แบตเตอรี่ | ทุกรายการ

N Battery

ดู

AAA Battery

ดู

AA Battery

ดู

C Battery

ดู

D Battery

ดู