ขนาดที่แท้จริงของ D Battery

  • ความสูง:61.5mm (2.42นิ้ว)
  • ความกว้าง:34.2mm (1.35นิ้ว)
{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  D Battery