ขนาดที่แท้จริงของ AAA Battery

  • ความสูง:44.5mm (1.75นิ้ว)
  • ความกว้าง:10.5mm (0.41นิ้ว)
{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  AAA Battery