ขนาดที่แท้จริงของ C Battery

  • ความสูง:50.0mm (1.97นิ้ว)
  • ความกว้าง:26.5mm (1.04นิ้ว)
{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  C Battery