สัญลักษณ์บวกลบ

คัดลอก / วาง

คลิกเพื่อคัดลอก ▼
±=
HTML ความหมาย
± ±
±
U+B1
สัญลักษณ์บวกลบ
สัญลักษณ์บวกลบ, หรือเขียนว่า ±, ใช้ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมเพื่อแสดงค่าที่เป็นการประมาณ หรือช่วงของค่าที่เป็นไปได้
∓
U+2213
สัญลักษณ์ลบบวก
สัญลักษณ์ลบบวก, หรือเขียนว่า ∓, ใช้เพื่อแสดงว่าค่าที่ตามมาจะถูกลบออกจากค่าก่อนหน้า

สัญลักษณ์บวกลบคืออะไร?

สัญลักษณ์บวกลบ, หรือเขียนว่า ±, ใช้เพื่อแสดงค่าที่เป็นการประมาณ หรือช่วงของค่าที่เป็นไปได้

ตัวอย่างการใช้สัญลักษณ์บวกลบ

ในพีชคณิต, คุณอาจเห็นรากที่สองของ 9 แสดงเป็น 9 = ± 3, ซึ่งแสดงว่าค่าที่ได้สามารถเป็น +3 หรือ -3

การเปรียบเทียบระหว่างสัญลักษณ์บวกลบและสัญลักษณ์ลบบวก

สัญลักษณ์บวกลบใช้งานบ่อยกว่าสัญลักษณ์ลบบวก ทั้งสองสัญลักษณ์นี้แสดงความไม่แน่นอนหรือความแปรปรวน แต่ลำดับการดำเนินการต่างกัน: ± แสดงว่าค่าที่ตามมาสามารถเพิ่มหรือลดลง, ในขณะที่ ∓ แสดงว่าค่าที่ตามมาควรลดลงหรือเพิ่มขึ้น

การใช้งานและการใช้สัญลักษณ์บวกลบอย่างเป็นเอกลักษณ์

สัญลักษณ์บวกลบ (±) มีการใช้งานและการใช้สัญลักษณ์อย่างเป็นเอกลักษณ์ต่างๆ:

  • คณิตศาสตร์: ใช้เป็นที่นิยมเพื่อแสดงรากที่สองที่เป็นบวกและลบของจำนวน
  • วิทยาศาสตร์: ใช้ในการเขียนแทนความไม่แน่นอน
  • วิศวกรรม: ใช้ในการวาดภาพทางเทคนิคเพื่อแสดงความคล่องแคล่ว
  • สถิติ: ปรากฏในรายงานเพื่อแสดงความคลาดเคลื่อน
  • การเล่นหมากรุก: ใช้ในการเขียนแทนการประเมินตำแหน่งในหมากรุก

วิธีการพิมพ์สัญลักษณ์บวกลบด้วยแป้นพิมพ์ลัด, รหัส Alt, และ LaTeX

  • Windows: กดค้าง Alt และพิมพ์ 0177 บนแป้นพิมพ์ตัวเลข, จากนั้นปล่อย Alt
  • Mac: กด Option + Shift + =
  • Linux: กด Ctrl + Shift + u, จากนั้นพิมพ์ 00B1 และกด Enter
  • HTML: ใช้ entity ที่กำหนดชื่อด้วย ± หรือ entity ที่กำหนดด้วยตัวเลข ±
  • LaTeX: ในการพิมพ์สัญลักษณ์บวกลบใน LaTeX, ใช้คำสั่ง \pm

ภาพของสัญลักษณ์

สัญลักษณ์บวกลบสัญลักษณ์ลบบวก