®️ จดทะเบียน

คัดลอก / วาง

คลิกที่ไอคอนเพื่อคัดลอกไปที่คลิปบอร์ด ▼

ความหมาย

Appleป้ายสัญลักษณ์ลงทะเบียน
Googleเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
Twitterเครื่องหมายจดทะเบียน
Unicodeจดทะเบียน
คำพ้องความหมายrและลงทะเบียนแล้ว
หมวดหมู่Symbols | สัญลักษณ์อื่นๆ

ภาพ

จดทะเบียน อีโมจิ
emoji unicode ความหมาย
®️ AE FE0F จดทะเบียน
® AE (*)
* อีโมจิที่ไม่ได้มาตรฐาน