〽️ เครื่องหมายเปลี่ยนท่อน

คัดลอก / วาง

คลิกที่ไอคอนเพื่อคัดลอกไปที่คลิปบอร์ด ▼

ความหมาย

Appleเครื่องหมายเปลี่ยนชิ้นส่วน
Googleเครื่องหมายบ่งบอกว่าคำพูดนี้มาจากเพลงหรือเป็นเพลง
Twitterเครื่องหมายเปลี่ยนชิ้นส่วน
Unicodeเครื่องหมายเปลี่ยนท่อน
คำพ้องความหมายท่อนและเครื่องหมาย
หมวดหมู่Symbols | สัญลักษณ์อื่นๆ
ป้ายกำกับเพลงอิโมจิ | อีโมจิสีเหลือง

ภาพ

เครื่องหมายเปลี่ยนท่อน อีโมจิ
emoji unicode ความหมาย
〽️ 303D FE0F เครื่องหมายเปลี่ยนท่อน
303D (*)
* อีโมจิที่ไม่ได้มาตรฐาน