☑️ กล่องกาเครื่องหมายมีเครื่องหมายถูก

คัดลอก / วาง

คลิกที่ไอคอนเพื่อคัดลอกไปที่คลิปบอร์ด ▼

ความหมาย

Appleช่องลงคะแนนกาเครื่องหมายถูก
Googleช่องที่มีเครื่องหมายถูก
Twitterช่องกาที่มีเครื่องหมายถูก
Unicodeกล่องกาเครื่องหมายมีเครื่องหมายถูก
คำพ้องความหมายกล่อง เครื่องหมายถูก และ✓
หมวดหมู่Symbols | สัญลักษณ์อื่นๆ
ป้ายกำกับสัญลักษณ์หัวข้อย่อย | ทำเครื่องหมาย emoji | อีโมจิที่ดี

ภาพ

กล่องกาเครื่องหมายมีเครื่องหมายถูก อีโมจิ
emoji unicode ความหมาย
☑️ 2611 FE0F กล่องกาเครื่องหมายมีเครื่องหมายถูก
2611 (*)
* อีโมจิที่ไม่ได้มาตรฐาน