©️ ลิขสิทธิ์

คัดลอก / วาง

คลิกที่ไอคอนเพื่อคัดลอกไปที่คลิปบอร์ด ▼

ความหมาย

Appleสัญลักษณ์ลิขสิทธิ์
Googleเครื่องหมายลิขสิทธิ์
Twitterเครื่องหมายลิขสิทธิ์
Unicodeลิขสิทธิ์
คำพ้องความหมายcและลิขสิทธิ์
หมวดหมู่Symbols | สัญลักษณ์อื่นๆ

ภาพ

ลิขสิทธิ์ อีโมจิ
emoji unicode ความหมาย
©️ A9 FE0F ลิขสิทธิ์
© A9 (*)
* อีโมจิที่ไม่ได้มาตรฐาน