ขนาดที่แท้จริงของ Japan Business Card

  • ความกว้าง:91.0mm (3.58นิ้ว)
  • ความสูง:55.0mm (2.17นิ้ว)
{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  Japan Business Card