ขนาดที่แท้จริงของ 90x54 Business Card

Hong Kong, China, Singapore and Malaysia

  • ความกว้าง:90.0mm (3.54นิ้ว)
  • ความสูง:54.0mm (2.13นิ้ว)
{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  90x54 Business Card