ขนาดที่แท้จริงของ 90x55 Business Card

Australia, Denmark, New Zealand, Norway, Taiwan, Sweden, Vietnam, India and Colombia

  • ความกว้าง:90.0mm (3.54นิ้ว)
  • ความสูง:55.0mm (2.17นิ้ว)
{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  90x55 Business Card