ขนาดที่แท้จริงของ 85x55 Business Card

Ireland, Italy, United Kingdom, France, Germany, Austria, Netherlands, Spain, Switzerland, Belgium, Slovenia, Portugal, Turkey

  • ความกว้าง:85.0mm (3.35นิ้ว)
  • ความสูง:55.0mm (2.17นิ้ว)
{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  85x55 Business Card