ขนาดที่แท้จริงของ 90x50 Business Card

Sri Lanka, Argentina, India, Brazil, Bosnia and Herzegovina, Costa Rica, Czech Republic, Croatia, Estonia, Finland, Hungary, Israel, Kazakhstan, Lithuania, Poland, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovakia, Ukraine, Uzbekistan, Bulgaria, Latvia, Mexico, South Korea and South Africa

  • ความกว้าง:90.0mm (3.54นิ้ว)
  • ความสูง:50.0mm (1.97นิ้ว)
{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  90x50 Business Card