〰️ เส้นคลื่น

คัดลอก / วาง

คลิกที่ไอคอนเพื่อคัดลอกไปที่คลิปบอร์ด ▼

ความหมาย

Appleเส้นหยัก
Googleขีดคลื่น
Twitterเส้นประหยัก
Unicodeเส้นคลื่น
คำพ้องความหมายคลื่น เครื่องหมาย และเส้น
หมวดหมู่Symbols | เครื่องหมายวรรคตอน

ภาพ

เส้นคลื่น อีโมจิ
emoji unicode ความหมาย
〰️ 3030 FE0F เส้นคลื่น
3030 (*)
* อีโมจิที่ไม่ได้มาตรฐาน