‼️ เครื่องหมายอัศเจรีย์คู่

คัดลอก / วาง

คลิกที่ไอคอนเพื่อคัดลอกไปที่คลิปบอร์ด ▼

ความหมาย

Appleเครื่องหมายอัศเจรีย์สองขีดสีแดง
Googleเครื่องหมายอัศเจรีย์ 2 ตัว
Twitterเครื่องหมายตกใจคู่
Unicodeเครื่องหมายอัศเจรีย์คู่
คำพ้องความหมาย! !! ปังปัง และเครื่องหมายวรรคตอน
หมวดหมู่Symbols | เครื่องหมายวรรคตอน

ภาพ

เครื่องหมายอัศเจรีย์คู่ อีโมจิ
emoji unicode ความหมาย
‼️ 203C FE0F เครื่องหมายอัศเจรีย์คู่
203C (*)
* อีโมจิที่ไม่ได้มาตรฐาน