⁉️ เครื่องหมายอัศเจรีย์และคำถาม

คัดลอก / วาง

คลิกที่ไอคอนเพื่อคัดลอกไปที่คลิปบอร์ด ▼

ความหมาย

Appleเครื่องหมายอัศเจรีย์สีแดงและเครื่องหมายคำถามสีแดง
Googleเครื่องหมายอัศเจรีย์และคำถาม
Twitterเครื่องหมายตกใจและคําถาม
Unicodeเครื่องหมายอัศเจรีย์และคำถาม
คำพ้องความหมาย! !? ? อัศเจรีย์ และเครื่องหมายอัศเจรีย์และเครื่องหมายคำถาม
หมวดหมู่Symbols | เครื่องหมายวรรคตอน

ภาพ

เครื่องหมายอัศเจรีย์และคำถาม อีโมจิ
emoji unicode ความหมาย
⁉️ 2049 FE0F เครื่องหมายอัศเจรีย์และคำถาม
2049 (*)
* อีโมจิที่ไม่ได้มาตรฐาน