↩️ ลูกศรวนซ้าย

คัดลอก / วาง

คลิกที่ไอคอนเพื่อคัดลอกไปที่คลิปบอร์ด ▼

ความหมาย

Appleลูกศรชี้โค้งไปทางซ้าย
Googleลูกศรชี้ซ้ายงอเป็นตะขอ
Twitterตะขอลูกศรหัวชี้ซ้าย
Unicodeลูกศรวนซ้าย
คำพ้องความหมายซ้าย ลูกศร และวน
หมวดหมู่Symbols | ลูกศร
ป้ายกำกับarrow อีโมจิ

ภาพ

ลูกศรวนซ้าย อีโมจิ
emoji unicode ความหมาย
↩️ 21A9 FE0F ลูกศรวนซ้าย
21A9 (*)
* อีโมจิที่ไม่ได้มาตรฐาน