🔚 สิ้นสุด

คัดลอก / วาง

คลิกที่ไอคอนเพื่อคัดลอกไปที่คลิปบอร์ด ▼

ความหมาย

Appleลูกศรชี้ทางซ้ายอยู่เหนือคำว่า end
Googleข้อความ "END" และลูกศรชี้ซ้ายอยู่ด้านบน
Twitterตัวหนังสือ END พร้อมลูกศรหัวซ้ายข้างบน
Unicodeสิ้นสุด
คำพ้องความหมายลูกศรและลูกศรสิ้นสุด
หมวดหมู่Symbols | ลูกศร

ภาพ

สิ้นสุด อีโมจิ
emoji unicode ความหมาย
🔚 1F51A สิ้นสุด