▶️ เล่น

คัดลอก / วาง

คลิกที่ไอคอนเพื่อคัดลอกไปที่คลิปบอร์ด ▼

ความหมาย

Appleสัญลักษณ์กรอไปข้างหน้า
Googleสามเหลี่ยมปลายชี้ไปทางขวาสีดำ
Twitterสามเหลี่ยมที่หัวชี้ไปทางขวา
Unicodeเล่น
คำพ้องความหมายขวา ลูกศร และสามเหลี่ยม
หมวดหมู่Symbols | สัญลักษณ์วิดีโอ
ป้ายกำกับarrow อีโมจิ | หนังอีโมจิ

ภาพ

เล่น อีโมจิ
emoji unicode ความหมาย
▶️ 25B6 FE0F เล่น
25B6 (*)
* อีโมจิที่ไม่ได้มาตรฐาน