🔂 เล่นซ้ำเพลงเดียว

คัดลอก / วาง

คลิกที่ไอคอนเพื่อคัดลอกไปที่คลิปบอร์ด ▼

ความหมาย

Appleสัญลักษณ์เล่นเพลงซ้ำ
Googleลูกศรชี้ไปทางขวาและทางซ้ายตามเข็มนาฬิกาเป็นวงกลมเปิดที่มีเลข 1 ในวงกลม
Twitterลูกศรหัวชี้ขวาและหัวชี้ซ้ายหมุนตามเข็มนาฬิกาเป็นวงกลมเปิดโดยมีเลข 1 ในวงกลมกํากับ
Unicodeเล่นซ้ำเพลงเดียว
คำพ้องความหมายครั้งเดียว ทวนเข็มนาฬิกา ลูกศร และลูกศรตามเข็มนาฬิกาพร้อมเลข 1
หมวดหมู่Symbols | สัญลักษณ์วิดีโอ

ภาพ

เล่นซ้ำเพลงเดียว อีโมจิ
emoji unicode ความหมาย
🔂 1F502 เล่นซ้ำเพลงเดียว