⛏️ จอบ

คัดลอก / วาง

คลิกที่ไอคอนเพื่อคัดลอกไปที่คลิปบอร์ด ▼

ความหมาย

Appleอีเต้อ
GooglePick
Twitterพลั่ว
Unicodeจอบ
คำพ้องความหมายเครื่องมือและเหมือง
หมวดหมู่สิ่ง | เครื่องมือ

ภาพ

จอบ อีโมจิ
emoji unicode ความหมาย
⛏️ 26CF FE0F จอบ
26CF (*)
* อีโมจิที่ไม่ได้มาตรฐาน