⛓️ โซ่

คัดลอก / วาง

คลิกที่ไอคอนเพื่อคัดลอกไปที่คลิปบอร์ด ▼

ความหมาย

Appleโซ่
GoogleChains
Twitterโซ่
Unicodeโซ่
หมวดหมู่สิ่ง | เครื่องมือ

ภาพ

โซ่ อีโมจิ
emoji unicode ความหมาย
⛓️ 26D3 FE0F โซ่
26D3 (*)
* อีโมจิที่ไม่ได้มาตรฐาน