⚙️ เฟือง

คัดลอก / วาง

คลิกที่ไอคอนเพื่อคัดลอกไปที่คลิปบอร์ด ▼

ความหมาย

Appleเฟือง
GoogleGear
Twitterเฟือง
Unicodeเฟือง
คำพ้องความหมายเครื่องมือ
หมวดหมู่สิ่ง | เครื่องมือ

ภาพ

เฟือง อีโมจิ
emoji unicode ความหมาย
⚙️ 2699 FE0F เฟือง
2699 (*)
* อีโมจิที่ไม่ได้มาตรฐาน