ขนาดที่แท้จริงของ B6(JIS) Paper

  • ความกว้าง:128mm (5.04นิ้ว)
  • ความสูง:182mm (7.17นิ้ว)
{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  B6(JIS) Paper