ขนาดที่แท้จริงของ B5(JIS) Paper

  • ความกว้าง:182mm (7.17นิ้ว)
  • ความสูง:257mm (10.12นิ้ว)
{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  B5(JIS) Paper