ขนาดที่แท้จริงของ B4(JIS) Paper

  • ความกว้าง:257mm (10.12นิ้ว)
  • ความสูง:364mm (14.33นิ้ว)
{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  B4(JIS) Paper