ขนาดที่แท้จริงของ B3(JIS) Paper

  • ความกว้าง:364mm (14.33นิ้ว)
  • ความสูง:515mm (20.28นิ้ว)
{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  B3(JIS) Paper