ขนาดที่แท้จริงของ Bulb E27

[Medium] Edison Screw (ES). The E26 and E27 are usually interchangeable

  • ความกว้าง:27.0mm (1.06นิ้ว)
{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  Bulb E27