ขนาดที่แท้จริงของ Bulb E14

Small Edison Screw (SES)

  • ความกว้าง:14.0mm (0.55นิ้ว)
ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  Bulb E14