ขนาดที่แท้จริงของ Bulb E11

Mini-Candelabra Edison Screw (mini-can)

  • ความกว้าง:11.0mm (0.43นิ้ว)
{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  Bulb E11