ขนาดที่แท้จริงของ Bulb E12

Candelabra Edison Screw (CES), C7

  • ความกว้าง:12.0mm (0.47นิ้ว)
{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  Bulb E12