สัญลักษณ์การค้า

คัดลอก / วาง

คลิกเพื่อคัดลอก ▼
®™️®️©
HTML ความหมาย
™
™
U+2122
สัญลักษณ์การค้า
แทนสัญลักษณ์การค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนหมายถึงสัญลักษณ์ที่ใช้เพื่อโปรโมตหรือตราสินค้า มักใช้เพื่อแสดงการเรียกร้องสิทธิ์ของเครื่องหมายที่ยังไม่ได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการ
® ®
®
U+AE
สัญลักษณ์การค้าที่จดทะเบียนแล้ว
แสดงให้ทราบว่าเครื่องหมายการค้าได้รับการจดทะเบียนเป็นทางการกับสำนักทะเบียนการค้าแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง การใช้สัญลักษณ์นี้โดยไม่มีการจดทะเบียนอาจมีผลต่อด้านกฎหมาย
™️ ™ ️
U+2122 U+FE0F
สัญลักษณ์การค้าแบบอิโมจิ
สัญลักษณ์การค้ามาตรฐานที่แสดงอย่างเป็นทางการในรูปแบบอิโมจิเนื่องจากตัวเลือกการแสดงความแตกต่าง อาจแสดงให้เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นหรือสีสันสวยงามขึ้นในแพลตฟอร์มบางแพลตฟอร์ม
®️ ® ️
U+AE U+FE0F
สัญลักษณ์การค้าที่จดทะเบียนแล้วแบบอิโมจิ
สัญลักษณ์การค้าที่จดทะเบียนอย่างเป็นทางการมาตรฐานที่แสดงในรูปแบบอิโมจิเนื่องจากตัวเลือกการแสดงความแตกต่าง อาจแสดงให้เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นหรือสีสันสวยงามขึ้นในแพลตฟอร์มบางแพลตฟอร์ม

เข้าใจสัญลักษณ์การค้า: ™ กับ ®

สัญลักษณ์การค้าที่เรียกว่า ™ และสัญลักษณ์การค้าที่จดทะเบียนแล้ว หรือ ® มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันในโลกของการสร้างแบรนด์และทรัพย์สินทางปัญญา นี่คือความแตกต่างของพวกเขา:

 • สัญลักษณ์การค้า (™): คล้ายกับตัวอักษร "tm" แทนสัญลักษณ์การค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนหมายถึงสัญลักษณ์ที่ใช้เพื่อโปรโมตหรือตราสินค้า แสดงการเรียกร้องสิทธิ์ของแบรนด์ต่อชื่อหรือโลโก้หรือสโลแกนที่เฉพาะเจาะจง แม้ว่าจะยังไม่มีการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการ
 • สัญลักษณ์การค้าที่จดทะเบียนแล้ว (®): มีลักษณะคล้ายกับตัวอักษร "R" ในวงกลม ใช้เมื่อเครื่องหมายได้รับการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการกับสำนักทะเบียนการค้าแห่งชาติ แสดงถึงการครองเอกสิทธิ์และสิทธิ์เฉพาะต่อเครื่องหมาย การใช้สัญลักษณ์นี้โดยไม่มีการจดทะเบียนที่ถูกต้องอาจมีผลต่อด้านกฎหมาย

ในขณะที่สัญลักษณ์ ™ ให้แจ้งให้ทราบถึงการเรียกร้องสิทธิ์ของแบรนด์ต่อเครื่องหมายที่เฉพาะเจาะจง แต่ไม่มีการคุ้มครองด้านกฎหมายเหมือนการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการ การลงทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่แสดงด้วยสัญลักษณ์ ® จะให้สิทธิ์และคุ้มครองด้านกฎหมายที่แข็งแกร่งกว่าในกรณีละเมิดสิทธิ์

กรณีจริงในโลกธุรกิจ: "App Store" ของ Apple

บริษัท Apple Inc. ยื่นใบสมัครจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "App Store" ในสหรัฐฯ ในเบื้องต้น พวกเขาใช้สัญลักษณ์ ™ กับ "App Store" เพื่อแสดงถึงการเรียกร้องสิทธิ์ของพวกเขาต่อคำว่านั้นในขณะที่การจดทะเบียนอยู่ในระหว่างดำเนินการ เมื่อจดทะเบียนแล้ว Apple ก็เปลี่ยนไปใช้สัญลักษณ์ ® นี้ นำไปสู่คดีคำสั่งให้ Amazon เพราะใช้คำว่า "Appstore" กรณีนี้เป็นตัวอย่างของความสำคัญของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนในคดีทางกฎหมาย

วิธีการใช้สัญลักษณ์การค้า

สองสัญลักษณ์สามารถวางไว้ทันทีหลังชื่อ, โลโก้, หรือสโลแกนที่เป็นเจ้าของ, โดยเลือกวางไว้ที่มุมขวาบนเป็นอันดับแรก ตัวอย่างเช่น:

ชื่อแบรนด์™ หรือ ชื่อแบรนด์®

การใช้งานที่พบบ่อยอื่น ๆ ได้แก่:

 • บนหีบห่อสินค้าและป้ายกำกับสินค้า
 • ที่ด้านบนหรือด้านล่างของโฆษณา
 • ในนามบริษัทและจดหมายเวียนของบริษัท
 • บนส่วนหัวหรือส่วนท้ายของเว็บไซต์ติดต่อกับชื่อแบรนด์

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการใช้สัญลักษณ์การค้า

 1. ใช้ ™ สำหรับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว: ใช้เพียงเครื่องหมาย ™ เฉพาะสำหรับเครื่องหมายที่ยังไม่ได้จดทะเบียน สำหรับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วให้ใช้ ®
 2. สับสนเครื่องหมายการค้ากับลิขสิทธิ์: เครื่องหมายการค้าคุ้มครองชื่อแบรนด์และโลโก้ ในขณะที่ลิขสิทธิ์คุ้มครองเนื้อหาต้นฉบับ
 3. วางไม่ถูกตำแหน่ง: ควรวางสัญลักษณ์ทันทีหลังชื่อเครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ซึ่งมักจะอยู่ที่มุมขวาบน
 4. ใช้สัญลักษณ์ ® โดยไม่มีการจดทะเบียน: การใช้สัญลักษณ์นี้อาจมีผลต่อด้านกฎหมาย

ผลกระทบทางกฎหมายของสัญลักษณ์การค้า

การใช้สัญลักษณ์การค้ามีน้ำหนักทางกฎหมาย การใช้สัญลักษณ์ ™ แสดงถึงการเรียกร้องสิทธิ์ของแบรนด์ต่อเครื่องหมายที่เฉพาะเจาะจง แต่ไม่คุ้มครองด้านกฎหมายเหมือนการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการ สัญลักษณ์ ® แสดงให้ทราบว่าเครื่องหมายการค้าได้รับการจดทะเบียนและคุ้มครองด้วยกฎหมาย การใช้สัญลักษณ์ ® โดยไม่ได้จดทะเบียนสามารถถูกห้ามในหลายประเทศ เนื่องจากมันบ่งชี้ถึงความคุ้มครองทางกฎหมายและการครองเอกสิทธิ์ที่ไม่มีอยู่จริง ปฏิบัติผิดข้อบังคับเหล่านี้อาจส่งผลให้ได้รับค่าปรับและผลกระทบทางกฎหมายอื่น ๆ สำคัญที่แบรนด์ควรระมัดระวังสถานภาพของเครื่องหมายการค้าและใช้สัญลักษณ์ที่ถูกต้อง

ประวัติย่อของเครื่องหมายการค้า

แนวคิดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้ามีมาตั้งแต่ยุคโบราณเมื่อช่างฝีมือทำเครื่องหมายบนสินค้าเพื่อแสดงถึงต้นกำเนิด เรื่องราวของกฎหมายเครื่องหมายการค้าในยุคปัจจุบันได้กลายเป็นเครื่องหมายการค้าที่ป้องกันความสับสนของผู้บริโภคและคุ้มครองชื่อเสียงและเอกลักษณ์ของแบรนด์ การครองเครื่องหมายการค้ายังคงสำคัญต่อการสร้างแบรนด์และองค์กรทั่วโลก

วิธีพิมพ์สัญลักษณ์การค้าโดยใช้แป้นพิมพ์แบบลัดและรหัสอัลต์

 • ใน Windows: กดปุ่ม Alt ค้างไว้และพิมพ์ 0153 สำหรับ ™ หรือ 0174 สำหรับ ® จากนั้นปล่อยปุ่ม Alt
 • ใน Mac: สำหรับ ™ กด Option + 2 สำหรับ ® กด Option + R
 • บางระบบ Linux: สำหรับ ™ กด Ctrl + Shift + u จากนั้นพิมพ์ 2122 แล้วกด Enter สำหรับ ® กด Ctrl + Shift + u จากนั้นพิมพ์ 00ae แล้วกด Enter
 • สำหรับการเขียนโค้ด HTML: ใช้สัญลักษณ์ที่มีชื่อ ™ สำหรับ ™ และ ® สำหรับ ®

ภาพของสัญลักษณ์

สัญลักษณ์การค้าสัญลักษณ์การค้าที่จดทะเบียนแล้วสัญลักษณ์การค้าแบบอิโมจิสัญลักษณ์การค้าที่จดทะเบียนแล้วแบบอิโมจิ