สัญลักษณ์ธุรกิจ

คลิกที่ไอคอนเพื่อคัดลอกไปที่คลิปบอร์ด ▼
©®
ยินดีต้อนรับสู่หน้า "สัญลักษณ์ทางธุรกิจ" ของเรา! นี่คือสถานที่ที่คุณควรไปหากคุณต้องการสัญลักษณ์พิเศษที่มักใช้ในทางธุรกิจ คุณสามารถคัดลอกและวางสัญลักษณ์เหล่านี้จากหน้านี้ลงในเอกสารหรือข้อความที่คุณกำลังดำเนินการได้อย่างง่ายดาย แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด! นอกจากนี้เรายังอธิบายว่าแต่ละสัญลักษณ์หมายถึงอะไร เพื่อให้คุณทราบว่าจะใช้เมื่อใดและอย่างไร
สัญลักษณ์ข้อความ ความหมาย คัดลอก / วาง
© สัญลักษณ์ลิขสิทธิ์
® สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าที่ลงทะเบียน
สัญลักษณ์ลิขสิทธิ์การบันทึกเสียง
สัญลักษณ์เครื่องหมายบริการ
สัญลักษณ์การค้า
สัญลักษณ์โทรศัพท์
สัญลักษณ์ของโทรสาร
บัญชีของสัญลักษณ์
ส่งถึงสัญลักษณ์ของหัวข้อ
สัญลักษณ์การดูแล
สัญลักษณ์แต่ละอัน