สัญลักษณ์ Radical

คัดลอก / วาง

คลิกเพื่อคัดลอก ▼
²³±
HTML ความหมาย
√
√
U+221A
สัญลักษณ์ Square Root
สัญลักษณ์ Square Root, หรือสัญลักษณ์ √, แทนค่ารากที่สองของจำนวนที่กำหนด
∛
U+221B
สัญลักษณ์ Cube Root
แทนค่ารากที่สามของจำนวนที่กำหนด
∜
U+221C
สัญลักษณ์ Fourth Root
แทนค่ารากที่สี่ของจำนวนที่กำหนด

สัญลักษณ์ Radical คืออะไร?

สัญลักษณ์ Radical ใช้เพื่อระบุรากที่สองหรือรากที่ n ของจำนวน มันมีรูปแบบต่าง ๆ เช่น √ สำหรับรากที่สอง, ∛ สำหรับรากที่สาม, และ ∜ สำหรับรากที่สี่ สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นความรู้พื้นฐานในวิชาพีชคณิต, วิชาวิทยาการคำนวณ, และวิชาคณิตศาสตร์อื่น ๆ

รูปแบบต่าง ๆ ของสัญลักษณ์ Radical

สัญลักษณ์ Radical มีรูปแบบต่าง ๆ สำหรับรากที่แตกต่างกัน, เช่น รากที่สอง (√), รากที่สาม (∛), และรากที่สี่ (∜) โปรดทราบว่า สัญลักษณ์รากที่สอง (√) ไม่ต้องใช้ตัวยกกำลัง 2, ในขณะที่สัญลักษณ์รากอื่น ๆ เช่น ∛ และ ∜ ต้องใช้ตัวยกกำลังของตัวเอง (³, ⁴) เพื่อความชัดเจน

การใช้งานสัญลักษณ์ Radical ในศาสตร์ต่าง ๆ

สัญลักษณ์ Radical มีการนำไปใช้ในหลายศาสตร์:

  • คณิตศาสตร์: ใช้กันอย่างแพร่หลายในวิชาพีชคณิต, วิทยาการคำนวณ, และตรีโกณมิติ.
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์: ใช้ในอัลกอริทึมสำหรับการคำนวณระยะทางและปัญหาการปรับปรุงที่หลากหลาย.
  • วิศวกรรม: ใช้ในการคำนวณปริมาณทางฟิสิกส์ที่ต่าง ๆ เช่น ความเครียดและความยืดหยุ่น.
  • ฟิสิกส์: ใช้ในสมการที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน, การเคลื่อนที่, และคลื่น.

วิธีการพิมพ์สัญลักษณ์ Radical โดยใช้ปุ่มลัดบนคีย์บอร์ด, Alt Codes, และ LaTeX

  • Windows: กดค้าง Alt และพิมพ์ 251 บนแป้นพิมพ์ตัวเลข สำหรับ √, จากนั้นปล่อย Alt.
  • Mac: กด Option + v สำหรับ √.
  • Linux: กด Ctrl + Shift + u, จากนั้นพิมพ์ 221A และกด Enter สำหรับ √.
  • HTML: ใช้ named entity √ หรือ numeric entity √ สำหรับ √.
  • LaTeX: ในการพิมพ์รากที่สองใน LaTeX, ใช้คำสั่ง \sqrt{} สำหรับรากที่สองและ \sqrt[n]{} สำหรับรากที่ n.

ภาพของสัญลักษณ์

สัญลักษณ์ Square Rootสัญลักษณ์ Cube Rootสัญลักษณ์ Fourth Root