สัญลักษณ์ Null

คัดลอก / วาง

คลิกเพื่อคัดลอก ▼
=
HTML ความหมาย
∅
∅
U+2205
Null Sign (สัญลักษณ์ Null)
สัญลักษณ์ Null หรือ ∅ คือการแทนความหมายทางคณิตศาสตร์ของเซ็ตว่าง ซึ่งคือเซ็ตที่ไม่มีสมาชิกอยู่เลย

สัญลักษณ์ Null คืออะไร?

สัญลักษณ์ Null หรือ ∅ ใช้ในทฤษฎีเซ็ตเพื่อแทนเซ็ตว่าง ซึ่งเซ็ตว่างไม่มีสมาชิกอยู่เลยและเป็น Subset ของทุกเซ็ต

สัญลักษณ์ที่คล้ายกับสัญลักษณ์ Null

มีสัญลักษณ์หลายตัวที่อาจจะดูคล้ายกับสัญลักษณ์ Null แต่มีความหมายที่แตกต่างกัน:

 • ตัวอักษรกรีก (Φ, Θ): ตัวอักษรเหล่านี้อาจจะดูคล้ายกับสัญลักษณ์ Null แต่ใช้ในบริบททางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างกัน Phi (Φ) ใช้ในสมการคณิตศาสตร์ต่างๆ และ Theta (Θ) ที่นิยมใช้ในคณิตศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์
 • ตัวอักษรซีริลลิค (Ө, Ф): ตัวอักษรเหล่านี้ดูคล้ายกับสัญลักษณ์ Null แต่ใช้ในบริบททางภาษาที่แตกต่างกัน
 • ⌀ (Diameter Symbol - สัญลักษณ์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง): สัญลักษณ์นี้ใช้ในวิศวกรรมและคณิตศาสตร์เพื่อแทนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมและวัตถุทรงกระบอก
 • Ø (O with slash - ตัว O ที่มีเส้นทะลุ): แม้ว่าจะดูคล้ายกันแต่สัญลักษณ์นี้ใช้ในบริบทต่างๆ รวมถึงภาษาศาสตร์และไม่ควรสับสนกับสัญลักษณ์ Null

การใช้งานและความหมายของสัญลักษณ์ Null ในหลากหลายสาขา

สัญลักษณ์ Null (∅) มีการใช้งานและความหมายในหลากหลายทาง:

 • คณิตศาสตร์: ใช้บ่อยในทฤษฎีเซ็ต ทฤษฎีทางเรขาคณิต และบริบทคณิตศาสตร์อื่นๆ
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์: ใช้เพื่อแทนเซ็ตว่างในอัลกอริทึมและโครงสร้างข้อมูล
 • สถิติ: แทนเซ็ตที่ไม่มีผลลัพธ์ที่เป็นไปได้
 • การเขียนโปรแกรม: ใช้เพื่อแทนค่า null หรือค่าว่างในภาษาโปรแกรม
 • ผลกระทบทางปรัชญา: ความคิดเห็นเกี่ยวกับเซ็ตว่างได้ทำให้เกิดการอภิปรายทางปรัชญาเกี่ยวกับธรรมชาติของ "ความว่างเปล่า" และสถานที่ของมันในระบบคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์

ความแตกต่างระหว่างสัญลักษณ์ Null และสัญลักษณ์เซ็ตอื่นๆ

ไม่เหมือนกับสัญลักษณ์ Union (∪) และสัญลักษณ์ Intersection (∩) ที่รวมเซ็ต สัญลักษณ์ Null (∅) แสดงถึงความขาดหายของสมาชิก มันเป็นเซ็ตที่เป็น Subset ของทุกเซ็ต รวมถึงตัวมันเอง

วิธีการพิมพ์สัญลักษณ์ Null โดยใช้แป้นพิมพ์ลัด, รหัส Alt, และ LaTeX

 • Windows: กดค้าง Alt แล้วพิมพ์ 8709 บนแป้นพิมพ์ตัวเลข จากนั้นปล่อย Alt
 • Mac: กด Option + 0
 • Linux: กด Ctrl + Shift + u, จากนั้นพิมพ์ 2205 และกด Enter
 • HTML: ใช้ entity ที่ชื่อว่า ∅ หรือ entity ตัวเลข ∅
 • LaTeX: หากต้องการพิมพ์สัญลักษณ์ Null ใน LaTeX ให้ใช้คำสั่ง \emptyset

ภาพของสัญลักษณ์

Null Sign (สัญลักษณ์ Null)