สัญลักษณ์การคูณ

คัดลอก / วาง

คลิกเพื่อคัดลอก ▼
×÷+-=*✖️
HTML ความหมาย
× ×
×
U+D7
สัญลักษณ์การคูณ
สัญลักษณ์การคูณ ซึ่งแทนด้วย × คือการแทนการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ที่เรียกว่าการคูณ หมายถึงการคูณตัวเลขหนึ่งกับอีกตัวเลขหนึ่ง

สัญลักษณ์การคูณคืออะไร?

สัญลักษณ์การคูณ ซึ่งแทนด้วย × ใช้ในการคณิตศาสตร์เพื่อแสดงการดำเนินการคูณ ที่ตัวเลขหนึ่งถูกคูณด้วยตัวเลขอื่น ๆ ในการเขียนโปรแกรมและการป้อนข้อมูล ดอกจัน (*) มักถูกใช้เป็นทางเลือกแทนสัญลักษณ์การคูณ (×) ตัวอย่างเช่น นิพจน์ "5 × 3" มีความหมายเท่ากับ "5 * 3."

วิธีการพิมพ์สัญลักษณ์การคูณโดยใช้ปุ่มลัดบนคีย์บอร์ด, รหัส Alt และ LaTeX

  • Windows: กดค้าง Alt แล้วพิมพ์ 0215 บนแป้นพิมพ์ตัวเลข จากนั้นปล่อย Alt
  • Mac: กด Option + Shift + 8
  • Linux: กด Ctrl + Shift + u, แล้วพิมพ์ 00D7 แล้วกด Enter
  • HTML: ใช้เอนทิตี้ที่มีชื่อ × หรือเอนทิตี้ทางตัวเลข ×
  • LaTeX: ในการพิมพ์สัญลักษณ์การคูณใน LaTeX ให้ใช้คำสั่ง \times

ภาพของสัญลักษณ์

สัญลักษณ์การคูณ