สัญลักษณ์หาร

คัดลอก / วาง

คลิกเพื่อคัดลอก ▼
÷×+-=/✖️🟰
HTML ความหมาย
÷ ÷
÷
U+F7
สัญลักษณ์หาร
สัญลักษณ์หาร เขียนเป็น ÷ แทนการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ที่เรียกว่าการหาร โดยหารจำนวนหนึ่งด้วยอีกจำนวนหนึ่ง

สัญลักษณ์หารคืออะไร?

สัญลักษณ์หาร ซึ่งแทนด้วย ÷ ใช้ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์เพื่อแสดงการดำเนินการหาร ที่จำนวนหนึ่งถูกหารด้วยจำนวนอื่น นอกจากสัญลักษณ์หาร (÷) ที่เป็นมาตรฐาน สแลช (/) บ่อยครั้งใช้เป็นทางเลือก โดยเฉพาะในการเขียนโปรแกรมและการป้อนข้อมูล สัญลักษณ์หาร (÷) สามารถใช้แทนสแลช (/) ได้ในสมการคณิตศาสตร์ เช่น "6 ÷ 2" เทียบเท่ากับ "6 / 2"

วิธีการพิมพ์สัญลักษณ์หารโดยใช้ปุ่มลัดบนแป้นพิมพ์, รหัส Alt, และ LaTeX

  • Windows: กดปุ่ม Alt ค้างแล้วพิมพ์ 0247 บนแป้นพิมพ์ตัวเลข จากนั้นปล่อยปุ่ม Alt
  • Mac: กด Option + /
  • Linux: กด Ctrl + Shift + u จากนั้นพิมพ์ 00F7 และกด Enter
  • HTML: ใช้ entity ที่มีชื่อว่า ÷ หรือ entity ตัวเลข ÷
  • LaTeX: หากต้องการพิมพ์สัญลักษณ์หารใน LaTeX ให้ใช้คำสั่ง \div

ภาพของสัญลักษณ์

สัญลักษณ์หาร