อักขระอีลิปซิส (Ellipsis)

คัดลอก / วาง

คลิกเพื่อคัดลอก ▼
.
HTML ความหมาย
…
…
U+2026
อีลิปซิส (Ellipsis)
อีลิปซิส (Ellipsis) เป็นชุดของสามจุดที่ใช้แสดงการละเว้นหรือพักในการพูดหรือเขียน

อักขระอีลิปซิสคืออะไร?

อักขระอีลิปซิสหรือ ... ถูกใช้บ่อยครั้งเพื่อแสดงการพัก การละเว้นคำ หรือการลดลงของความคิด อีกทั้งยังสามารถใช้แสดงรายการที่ยังไม่สมบูรณ์หรือแสดงความต่อเนื่องได้

ตัวอย่างการใช้อีลิปซิส

ในวรรณกรรม อีลิปซิสอาจถูกใช้เพื่อแสดงความลังเลของตัวละคร เช่น: "ฉันคิดว่าฉันเห็น... ไม่เป็นไร"

การใช้อีลิปซิสในการเขียนทางเป็นทางการ

ในการเขียนทางเป็นทางการ อีลิปซิสถูกใช้บ่อยครั้งเพื่อแสดงส่วนที่ถูกละเว้นของวรรณกรรมที่ถูกอ้างอิง เช่นเมื่ออ้างอิงข้อความจากหนังสือ เราสามารถละเว้นส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องและแทนที่ด้วยอีลิปซิสเพื่อย่อคำพูดในข้อความแต่ยังคงความหมายเดิม

การใช้และการใช้งานเฉพาะของอักขระอีลิปซิส

อักขระอีลิปซิส (…) มีการใช้และการใช้งานเฉพาะต่างๆ ดังนี้:

  • วรรณกรรม: ใช้แสดงการพัก การละเว้นคำ หรือการลดลงของความคิด
  • คณิตศาสตร์: ใช้แทนลำดับหรือรายการที่ยังไม่สมบูรณ์
  • กราฟิกดีไซน์: ใช้ในการออกแบบเพื่อแสดงความต่อเนื่อง
  • การออกแบบเว็บและแอปพลิเคชัน: ใช้แทนข้อความที่ตัดออกหรือแสดงว่ามีเนื้อหาเพิ่มเติม
  • สื่อสารมวลชน: ใช้ในการอ้างอิงข้อความโดยการละเว้นส่วนที่ไม่เกี่ยวข้อง

วิธีพิมพ์อักขระอีลิปซิสด้วยคีย์ลัด รหัส Alt และ LaTeX

  • Windows: กดค้างปุ่ม Alt และพิมพ์ 0133 บนแป้นพิมพ์ตัวเลข จากนั้นปล่อยปุ่ม Alt
  • Mac: กดปุ่ม Option + ;
  • Linux: กดปุ่ม Ctrl + Shift + u จากนั้นพิมพ์ 2026 และกดปุ่ม Enter
  • HTML: ใช้ named entity … หรือ numeric entity …
  • LaTeX: ใน LaTeX สามารถพิมพ์อักขระอีลิปซิสโดยใช้คำสั่ง \ldots

ภาพของสัญลักษณ์

อีลิปซิส (Ellipsis)