• เครื่องหมายวรรคตอน | ❝ เครื่องหมายคำพูด | » สัญลักษณ์วงเล็บเหลี่ยม | § เครื่องหมายวรรค | * สัญลักษณ์ดอกจัน
คลิกที่ไอคอนเพื่อคัดลอกไปที่คลิปบอร์ด ▼
˙·.ᐟ¡¿¦¨¯´·¸ºˉ˘ˆ
※ สัญลักษณ์ทั้งหมดเป็นอักขระ unicode ไม่ใช่รูปภาพหรืออักขระที่รวมกัน แต่คุณยังสามารถรวมมันด้วยตัวเอง ※
สัญลักษณ์ข้อความ ความหมาย คัดลอก / วาง
ผู้นำสองจุด
จุดขีดคั่น
ไพร์มกลับด้าน
ดอกจันเต็มความกว้าง
จุดยุทธศาสตร์ (Bullet)
สัญลักษณ์จุดไข่ปลาแนวนอน
· สัญลักษณ์จุดกลาง
¿ เครื่องหมายคำถามคว่ำ
¦ สัญลักษณ์แถบแตก
¨ เครื่องหมาย diaeresis
¯ สัญลักษณ์ macron
´ เครื่องหมายเน้นเสียงเฉียบพลัน
· สัญลักษณ์จุดกลาง
¸ เครื่องหมายสำเนียงเซซิลล่า
º เครื่องหมายแสดงลำดับผู้ชาย
อินเทอร์โรแบงค์
เครื่องหมายอัศเจรีย์คู่
อัฒภาคย้อนกลับ
เครื่องหมายอ้างอิงเอเชียตะวันออก
สัญลักษณ์กริช
สัญลักษณ์กริชคู่
เครื่องหมายคำถามคู่
เครื่องหมายคำถามตามด้วยเครื่องหมายตกใจ
เครื่องหมายอัศเจรีย์และคำถาม
เครื่องหมายทีโรเนียน Et (Tironian Sign Et)