• เครื่องหมายวรรคตอน | ❝ เครื่องหมายคำพูด | » สัญลักษณ์วงเล็บเหลี่ยม | § เครื่องหมายวรรค | * สัญลักษณ์ดอกจัน
คลิกที่ไอคอนเพื่อคัดลอกไปที่คลิปบอร์ด ▼
*٭

รายการที่เกี่ยวข้อง: สัญลักษณ์ดาว | สัญลักษณ์ดอกไม้


※ สัญลักษณ์ทั้งหมดเป็นอักขระ unicode ไม่ใช่รูปภาพหรืออักขระที่รวมกัน แต่คุณยังสามารถรวมมันด้วยตัวเอง ※
สัญลักษณ์ข้อความ ความหมาย คัดลอก / วาง
* ดอกจัน
เครื่องหมายดอกจัน
٭ ดาวห้าแฉกภาษาอาหรับ
เครื่องหมายอ้างอิงเอเชียตะวันออก
ดาวเรียง
ดอกจันต่ำ
เครื่องหมายดอกจันสองตัวเรียงตามแนวตั้ง
เครื่องหมายวรรคตอนดอกไม้
รวมเครื่องหมายดอกจันข้างต้น
เครื่องหมายดอกจันวงกลม
วงล้อแห่งธรรมะ
ดอกจันดอกจัน
ดอกจันหนัก
ดอกจันศูนย์เปิด
ดอกจันแปดซี่
ดอกจันสิบหกแฉก
ดอกจันทรงหยดน้ำตาหนัก
เครื่องหมายดอกจันกำลังสอง
ดอกจันเต็มความกว้าง
ดอกจันขนาดเล็ก
ดอกจันเต็มความกว้าง
สัญลักษณ์กริช
สัญลักษณ์กริชคู่