Email HTML / เชื่อมโยงอีเย็น


คุณยัง ใช้อยู่เก่า " mailto: " รูปแบบ HTML หรือไม่
มันไม่มีประโยชน์ เพราะส่วนใหญ่ผู้เยี่ยมชมไม่มีซอฟต์แวร์ของไคลเอ็นต์ท้องถิ่นจดหมาย
ลองเชื่อมโยงอีเย็นซึ่งมีคุณลักษณะการคัดลอกโดยอัตโนมัติ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ารหัส QR


สร้างรหัส QR โดยใช้ google แผนภูมิ API ฟรีต้องเข้าสู่ระบบง่ายที่กำหนดเองไม่

Emoji in Blog


ใช้ Emoji ในบล็อกโพสต์ของคุณ: รองรับแพลตฟอร์มบล็อคทั้งหมดรวมถึง Wordpress , Blogger และ Windows Live Writer(WLW)