🛤️ รางรถไฟ

คัดลอก / วาง

คลิกที่ไอคอนเพื่อคัดลอกไปที่คลิปบอร์ด ▼

ความหมาย

Appleรถรางโดยสาร
GoogleRailway track
Twitterรางรถไฟ
Unicodeรางรถไฟ
คำพ้องความหมายรถไฟ
หมวดหมู่การเดินทางและสถานที่ | การขนส่งทางบก

ภาพ

รางรถไฟ อีโมจิ
emoji unicode ความหมาย
🛤️ 1F6E4 FE0F รางรถไฟ
🛤 1F6E4 (*)
* อีโมจิที่ไม่ได้มาตรฐาน