🚂 หัวรถจักรไอน้ำ

คัดลอก / วาง

คลิกที่ไอคอนเพื่อคัดลอกไปที่คลิปบอร์ด ▼

ความหมาย

Appleหัวรถจักรไอน้ำ
Googleรถไฟหัวรถจักรไอน้ำ
Twitterรถจักรไอน้ํา
Unicodeหัวรถจักรไอน้ำ
คำพ้องความหมายยานพาหนะ รถไฟ เครื่องจักร และไอน้ำ
หมวดหมู่การเดินทางและสถานที่ | การขนส่งทางบก

ภาพ

หัวรถจักรไอน้ำ อีโมจิ
emoji unicode ความหมาย
🚂 1F682 หัวรถจักรไอน้ำ