📬 กล่องจดหมายมีจดหมาย

คัดลอก / วาง

คลิกที่ไอคอนเพื่อคัดลอกไปที่คลิปบอร์ด ▼

ความหมาย

Appleกล่องเมลเปิดกับธงยกขึ้น
Googleกล่องจดหมายเปิดที่ธงยกขึ้น
Twitterกล่องจดหมายเปิดกับธงยกขึ้น
Unicodeกล่องจดหมายมีจดหมาย
คำพ้องความหมายกล่องจดหมาย จดหมาย และเปิด
หมวดหมู่สิ่ง | จดหมาย
ป้ายกำกับจดหมายอิโมจิ

ภาพ

กล่องจดหมายมีจดหมาย อีโมจิ
emoji unicode ความหมาย
📬 1F4EC กล่องจดหมายมีจดหมาย
📭1F4EDกล่องจดหมายว่าง, กล่องจดหมายเปิดที่ธงคว่ำลง, กล่องจดหมายเปิดกับธงยกลง หรือ กล่องเมลเปิดกับธงยกลง
📫1F4EBกล่องจดหมายปิดยกธง, กล่องจดหมายปิดที่ธงยกขึ้น, กล่องจดหมายปิดกับธงยกขึ้น หรือ กล่องจดหมายปิดที่มีธงยกขึ้น
📪1F4EAกล่องจดหมายปิดคว่ำธง, กล่องจดหมายปิดที่ธงคว่ำลง, กล่องจดหมายปิดกับธงยกลง หรือ กล่องเมลปิดกับธงยกลง