🗳️ หีบบัตรลงคะแนน

คัดลอก / วาง

คลิกที่ไอคอนเพื่อคัดลอกไปที่คลิปบอร์ด ▼

ความหมาย

Appleกล่องลงคะแนนและบัตรลงคะแนน
GoogleBallot box with ballot
Twitterกล่องใส่บัตรลงคะแนนที่มีบัตรลงคะแนน
Unicodeหีบบัตรลงคะแนน
คำพ้องความหมายบัตร ลงคะแนน และหีบ
หมวดหมู่สิ่ง | จดหมาย

ภาพ

หีบบัตรลงคะแนน อีโมจิ
emoji unicode ความหมาย
🗳️ 1F5F3 FE0F หีบบัตรลงคะแนน
🗳 1F5F3 (*)
* อีโมจิที่ไม่ได้มาตรฐาน