🕐 หนึ่งนาฬิกา

คัดลอก / วาง

คลิกที่ไอคอนเพื่อคัดลอกไปที่คลิปบอร์ด ▼

ความหมาย

Appleหนึ่งนาฬิกา
Googleนาฬิกาบอกเวลา 1 นาฬิกา
Twitterหน้าปัดนาฬิกา 01:00
Unicodeหนึ่งนาฬิกา
คำพ้องความหมายนาฬิกา
หมวดหมู่การเดินทางและสถานที่ | เวลา
ป้ายกำกับอิโมจิเวลา

ภาพ

หนึ่งนาฬิกา อีโมจิ
emoji unicode ความหมาย
🕐 1F550 หนึ่งนาฬิกา
🕑1F551สองนาฬิกา, นาฬิกาบอกเวลา 2 นาฬิกา หรือ หน้าปัดนาฬิกา 02:00
🕒1F552สามนาฬิกา, นาฬิกาบอกเวลา 3 นาฬิกา หรือ หน้าปัดนาฬิกา 03:00
🕓1F553สี่นาฬิกา, นาฬิกาบอกเวลา 4 นาฬิกา หรือ หน้าปัดนาฬิกา 04:00
🕔1F554ห้านาฬิกา, นาฬิกาบอกเวลา 5 นาฬิกา หรือ หน้าปัดนาฬิกา 05:00
🕕1F555หกนาฬิกา, นาฬิกาบอกเวลา 6 นาฬิกา หรือ หน้าปัดนาฬิกา 06:00
🕖1F556เจ็ดนาฬิกา, นาฬิกาบอกเวลา 7 นาฬิกา หรือ หน้าปัดนาฬิกา 07:00
🕗1F557แปดนาฬิกา, นาฬิกาบอกเวลา 8 นาฬิกา หรือ หน้าปัดนาฬิกา 08:00
🕘1F558เก้านาฬิกา, นาฬิกาบอกเวลา 9 นาฬิกา หรือ หน้าปัดนาฬิกา 09:00
🕙1F559สิบนาฬิกา, นาฬิกาบอกเวลา 10 นาฬิกา หรือ หน้าปัดนาฬิกา 10:00
🕚1F55Aสิบเอ็ดนาฬิกา, นาฬิกาบอกเวลา 11 นาฬิกา หรือ หน้าปัดนาฬิกา 11:00
🕛1F55Bสิบสองนาฬิกา, นาฬิกาบอกเวลา 12 นาฬิกา หรือ หน้าปัดนาฬิกา 12:00
🕜1F55Cหนึ่งนาฬิกาครึ่ง, นาฬิกาบอกเวลา 1 นาฬิกา 30 นาที, หน้าปัดนาฬิกา 01:30 หรือ หนึ่งนาฬิกาสามสิบนาที
🕝1F55Dสองนาฬิกาครึ่ง, นาฬิกาบอกเวลา 2 นาฬิกา 30 นาที, หน้าปัดนาฬิกา 02:30 หรือ สองนาฬิกาสามสิบนาที
🕞1F55Eสามนาฬิกาครึ่ง, นาฬิกาบอกเวลา 3 นาฬิกา 30 นาที, หน้าปัดนาฬิกา 03:30 หรือ สามนาฬิกาสามสิบนาที
🕟1F55Fสี่นาฬิกาครึ่ง, นาฬิกาบอกเวลา 4 นาฬิกา 30 นาที, หน้าปัดนาฬิกา 04:30 หรือ สี่นาฬิกาสามสิบนาที
🕠1F560ห้านาฬิกาครึ่ง, นาฬิกาบอกเวลา 5 นาฬิกา 30 นาที, หน้าปัดนาฬิกา 05:30 หรือ ห้านาฬิกาสามสิบนาที
🕡1F561หกนาฬิกาครึ่ง, นาฬิกาบอกเวลา 6 นาฬิกา 30 นาที, หน้าปัดนาฬิกา 06:30 หรือ หกนาฬิกาสามสิบนาที
🕢1F562เจ็ดนาฬิกาครึ่ง, นาฬิกาบอกเวลา 7 นาฬิกา 30 นาที, หน้าปัดนาฬิกา 07:30 หรือ เจ็ดนาฬิกาสามสิบนาที
🕣1F563แปดนาฬิกาครึ่ง, นาฬิกาบอกเวลา 8 นาฬิกา 30 นาที, หน้าปัดนาฬิกา 08:30 หรือ แปดนาฬิกาสามสิบนาที
🕤1F564เก้านาฬิกาครึ่ง, นาฬิกาบอกเวลา 9 นาฬิกา 30 นาที, หน้าปัดนาฬิกา 09:30 หรือ เก้านาฬิกาสามสิบนาที
🕥1F565สิบนาฬิกาครึ่ง, นาฬิกาบอกเวลา 10 นาฬิกา 30 นาที, หน้าปัดนาฬิกา 10:30 หรือ สิบนาฬิกาสามสิบนาที
🕦1F566สิบเอ็ดนาฬิกาครึ่ง, นาฬิกาบอกเวลา 11 นาฬิกา 30 นาที, หน้าปัดนาฬิกา 11:30 หรือ สิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาที
🕧1F567สิบสองนาฬิกาครึ่ง, นาฬิกาบอกเวลา 12 นาฬิกา 30 นาที, หน้าปัดนาฬิกา 12:30 หรือ สิบสองนาฬิกาสามสิบนาที